Publikacje

1. M. Pysz-Kuć, M. Jadczak, B. Zielnik-Jurkiewicz, A. Lipiec, P. Rapiejko

Influence of air pollution on symptoms of inflammatory diseases in upper and lower respiratory tract. (Wpływ zanieczyszczenia powietrza na nasilenie objawów zapalnych górnych i dolnych dróg oddechowych.)

Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol., 2003, 9(2) : 52 Uwagi: VIIIth International Congress of the Polish Society of Allergology, Warsaw, 26-28 June, 2003 Charakt. formalna: ZSZ Punktacja KBN: 4.000 Index Copernicus: 5.670 2/34

 

2. M. Jadczak, P. Rapiejko, A. Wojdas.

Prevalence of sensitisation to aeroallergens in ENT Allergy Outpatient Clinic patients. (Częstotliwość uczuleń na aeroalergeny u pacjentów Poradni Alergologicznej)

Rev. Allergol. Clin. Immunol., 2003, 9(2) : 49.
Uwagi: VIIIth International Congress of the Polish Society of Allergology, Warsaw, 26-28 June, 2003 Charakt. formalna: ZSZ Punktacja KBN: 4.000 Index Copernicus: 5.670 3/34
 

3. P. Rapiejko, A. Lipiec, Z. Bartuzi, A. Emeryk, M. Bartkowiak-Emeryk, E. Weryszko-Chmielewska, R. Gawlik, K. Chlopek, G. Ziolo, M. Puc, M. Jadczak, A. Lademann, M. Chojnowski, B. Obszanska, B. Samoliński, D. Jurkiewicz

Annual total amount of pollen and the frequency of positive skin prick test results to pollen allergens.

XXIII EAACI Congres, 12-16 June 2004, Amsterdam. – Amsterdam, 2004 . – s. 67-68 Charakt. formalna: ZSZ 4/34

 

4. Karolina Dżaman, Marcin Jadczak, Piotr Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz

Ocena jakości życia chorych z zapaleniem zatok przynosowych. (Quality of life estimation in patients with sinusitis.)

Alergoprofil, 2005, 1(2) : 36-39, tab., bibliogr. 9 poz., streszcz., sum. Charakt. formalna: PA Charakt. merytoryczna: PO 5/34

 

5. K. Dżaman, M. Jadczak, P. Rapiejko, J. Usowski, D. Jurkiewicz.

Ankietowe badania jakości życia pacjentów z zaburzoną drożnością nosa. (Life quality analysis based a self – administered questionnaire in patient with nasal obstruction.)

Ann. Universit. Marie Curie-Skłodowskiej Sectio D Medicina, 2005, 60(Suppl.XVI,1) : 416-420,2 tab., bibliogr. 8 poz., streszcz., sum. Charakt. formalna: PA Charakt. merytoryczna: PO Punktacja KBN: 5.000 Index Copernicus: 5.570 6/34

 

6. P. Rapiejko, K. Dżaman, M. Modrzyński, A. Lipiec, U. Zaręba, W. Stankiewicz, A.Wojdas, J. Ratajczak, M. Jadczak, D. Jurkiewicz.

Badanie jakości życia pacjentów z alergicznym nieżytem nosa. (Quality of life examination in patients with allergic rhinitis.)

Ann. Universit. Marie Curie-Skłodowskiej Sectio D Medicina, 2005, 60(Suppl.XVI,4) : 451-455, tab., bibliogr. 10 poz., streszcz., sum. Charakt. formalna: PA Charakt. merytoryczna: PO Punktacja KBN: 5.000 Index Copernicus: 5.570 7/34

 

7. Marcin Jadczak, Piotr Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz.

Metody olfaktometryczne w diagnostyce laryngologicznej. (Olfactometry tests in laryngology diagnostics.)

Ann. Universit. Marie Curie-Skłodowskiej Sectio D Medicina, 2005, 60(Suppl.XVI,2) : 189-192, il., tab., bibliogr. 9 poz., streszcz., sum. Charakt. formalna: PA Punktacja KBN: 5.000 Index Copernicus: 5.570 8/34

 

8. K. Dżaman, P. Rapiejko, M. Jadczak, K. Szczygielski, D.Jurkiewicz.

Samoocena stanu zdrowia pacjentów z przewlekłym zapaleniem zatok i polipami nosa przy użyciu kwestionariusza SF-36 (short form, 36 questions).

Ann. Universit. Marie Curie-Skłodowskiej Sectio D Medicina, 2005, 60(Suppl.XVI,1) :425-429, 2 tab., wykr., bibliogr. 7 poz.,streszcz., sum. Charakt. formalna: PA Charakt. merytoryczna: PO Punktacja KBN: 5.000 Index Copernicus: 5.570 9/34

 

9. K. Dżaman, M. Jadczak, A. Syryło, J. Usowski, B. Zielnik-Jurkiewicz, P.Rapiejko.

Zaburzenia smaku u pacjentów ze schorzeniami laryngologicznymi. (Taste disturbances in patients with laryngological diseases.)

Ann. Universit. Marie Curie-Skłodowskiej Sectio D Medicina, 2005, 60(Suppl.XVI,1) : 435-438, 2 tab., wykr., bibliogr. 10 poz., streszcz., sum. Charakt. formalna: PA Charakt. merytoryczna: PO Punktacja KBN: 5.000 Index Copernicus: 5.570 10/34

 

10. M.Jadczak, P.Rapiejko, K. Dżaman, J.Usowski, B.Zielnik-Jurkiewicz,

Zaburzenia węchu u pacjentów ze schorzeniami laryngologicznymi. (Smell disturbances in patients with laryngological diseases.)

Ann. Universit. Marie Curie-Skłodowskiej Sectio D Medicina, 2005, 60(Suppl.XVI,2) : 193-196, il., tab., bibliogr. 9 poz., streszcz., sum. Charakt. formalna: PA Charakt. merytoryczna: PO Punktacja KBN: 5.000 Index Copernicus: 5.570 11/34

 

11. Marcin Jadczak, Karolina Dżaman, Piotr Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz.

Ocena wpływu operacyjnego leczenia polipów nosa na funkcjonowanie zmysłu powonienia. (Evaluation of polypectomy-related changes on olfactory function.)

Źródło: – Pol. Merkuriusz Lek., 2005, 19(111) : 356-358, il., 2 tab., bibliogr. 10 poz., streszcz., sum. Charakt. formalna: PA Charakt. merytoryczna: PO Punktacja KBN: 5.000 Index Copernicus: 6.820 12/34

 

12. K. Dżaman, M. Jadczak, P. Rapiejko, A. Syryło, D. Jurkiewicz.

Ocena zależności między funkcjonowaniem zmysłu smaku i powonienia. (Estimating of correlation between taste and smell functioning.)

Pol. Merkuriusz Lek., 2005, 19(111) : 280-282, tab., bibliogr. 8 poz., streszcz., sum. Charakt. formalna: PA Charakt. merytoryczna: PO Punktacja KBN: 5.000 Index Copernicus: 6.820 13/34

 

13. Karolina Dżaman, Marcin Jadczak, Agnieszka Syryło, Piotr Rapiejko

Zaburzenia smaku – przyczyny, diagnostyka, leczenie. (Taste disturbances – causes, diagnostic, treatment.)

Twój Mag. Med. Otolaryngol., 2005, 10(7) : 15-22, bibliogr. 34 poz., streszcz., sum. Charakt. formalna: PA Charakt. merytoryczna: PP Punktacja KBN: 2.000 Index Copernicus: 2.590 14/34

 

14. K. Dżaman, M. Jadczak.

Leczenie chorób skóry nosa.

Źródło: W: Leczenie farmakologiczne w otolaryngologii [CD] / pod red. Dariusza Jurkiewicza. – Warszawa: Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Otolaryngologii CSK WAM, 2005 . – s. 90-94, 3 tb., bibliogr. 5 poz.[przy rozdz.]Charakt. formalna: PR Punktacja KBN: 6.000 15/34

 

15. M.Jadczak, K. Dżaman

Leczenie krwawień z nosa.

Źródło: W: Leczenie farmakologiczne w otolaryngologii [CD] / pod red. Dariusza Jurkiewicza. – Warszawa: Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Otolaryngologii CSK WAM, 2005 . – s. 122-127, bibliogr. 4 poz. [przy rozdz.], Charakt. formalna: PR, Punktacja KBN: 6.000, 16/34

 

16. K. Dżaman, M. Jadczak

Leczenie swoitych chorób nosa.

Źródło: W: Leczenie farmakologiczne w otolaryngologii [CD] / pod red. Dariusza Jurkiewicza. – Warszawa: Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Otolaryngologii CSK WAM, 2005 . – s. 95-103, 2 il., 7 tab., bibliogr. 21 poz. [przy rozdz.] Charakt. formalna: PR, Punktacja KBN: 6.000, 17/34

17. K. Dżaman, M.Jadczak, P. Rapiejko, D. Jurkiewicz

Ocena jakości życia chorych z zapaleniem zatok przynosowych.

Źródło: – Alerg. Astma Immunol., 2006, 11(Sup. 1 : IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Wisła, 10-13 maja 2006) : 281. Charakt. formalna: PSZ 18/34

 

18. Piotr Rapiejko, A. Lipiec, Marcin Jadczak, J. Usowski, Dariusz Jurkiewicz

Allergic fungal rhinosinusitis – case report. (Alergiczne grzybicze zapalenie nosa i zatok – opis przypadku).

Źródło: – Ann. Universit. Marie Curie-Skłodowskiej Sectio D Medicina, 2006, 60(Suppl.XVI,6) : 260-262, bibliogr. 10 poz., streszcz., sum. Charakt. formalna: PA Charakt. merytoryczna: PPK 19/34

 

19. Marcin Jadczak, Karolina Dżaman, Piotr Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz

Ocena możliwości leczenia operacyjnego zaburzeń węchu spowodowanych polipami nosa i skrzywieniem przegrody nosowej. Evaluation of polypectomy and sepoolasty – related changes on olfactory function.

Źródło: – Ann. Universit. Marie Curie-Skłodowskiej Sectio D Medicina, 2006, 60(Suppl.XVI,3) : 13-16, bibliogr. 10 poz., streszcz., sum. Charakt. formalna: PA Charakt. merytoryczna: PO 20/34

 

20. K. Dżaman, M. Jadczak, M. Kotra, P. Rapiejko, D. Jurkiewicz.

Ocena skuteczności chirurgicznego leczenia przewlekłego zapalenia zatok przynosowych przy użyciu kwestionariusza SF-36 (short form, 36 questions). Effectiveness of surgery treatment in chronic sinusitis estimation using SF-36 (short form, 36 questions) questionnaire.

Źródło: – Ann. Universit. Marie Curie-Skłodowskiej Sectio D Medicina, 2006, 60(Suppl.XVI) : 51-53, tab., bibliogr. 6 poz., streszcz., sum. Charakt. formalna: PA Charakt. merytoryczna: PO 21/34

 

21. Karolina Dżaman, Marcin Jadczak, Piotr Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz.

Ocena stanu błony śluzowej jamy ustnej i jamy nosowej pracowników wysypiska śmieci i zakładu gospodarki komunalnej. (Mucous membrane in nasal and oral cavities estimation in employees of landfill and municipal affairs company).

Źródło: – Ann. Universit. Marie Curie-Skłodowskiej Sectio D Medicina, 2006, 60(Suppl.XVI) : 44-47, 4 tab., bibliogr. 5 poz., streszcz., sum. Charakt. formalna: PA Charakt. merytoryczna: PO 22/34

 

22. K. Dżaman, Marcin Jadczak, Piotr Rapiejko, Beata Zielnik-Jurkiewicz.

Wpływ ekspozycji zawodowej na czynniki toksyczne na odczynowość (pH) błony śluzowej jamy ustnej. Occupational exposition on toxic factors influence on mucous membrane in oral cavity reactivity (pH).

Źródło: – Ann. Universit. Marie Curie-Skłodowskiej Sectio D Medicina, 2006, 60(Suppl.XVI) : 48-50, 2 tab., bibliogr. 7 poz., streszcz., sum. Charakt. formalna: PA Charakt. merytoryczna: PO 23/34

 

23. Marcin Jadczak, Karolina Dżaman, Piotr Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz.

Wykorzystanie terapii tlenem hiperbarycznym w leczeniu zapaleń ucha zewnętrznego. Using of hyperbaric oxygen in external otitis treatment.

Źródło: – Ann. Universit. Marie Curie-Skłodowskiej Sectio D Medicina, 2006, 60(Suppl.XVI,3) : 10-11. Charakt. formalna: PA Charakt. merytoryczna: PO 24/34
 

24. P. Rapiejko, A. Lipiec, B. Zielnik-Jurkiewicz, M. Jadczak, D. Jurkiewicz.

Zmysł węchu a emocje. Sense of smell and emotions.

Źródło: – Ann. Universit. Marie Curie-Skłodowskiej Sectio D Medicina, 2006, 60(Suppl.XVI,6) : 276-279, tab., bibliogr. 10 poz., streszcz., sum. Charakt. formalna: PA Charakt. merytoryczna: PO 25/34

 

25. Marcin Jadczak

Terapia tlenem hiperbarycznym w praktyce kliniki otolaryngologicznej.

Źródło: – Nowa Klinika, 2006, 13(1/2) : 56-60, bibliogr. 7 poz. Charakt. formalna: PA Charakt. merytoryczna: PP 26/34

 

26. K. Dżaman, M. Jadczak, P. Rapiejko, A. J. Emeryk, D. Jurkiewicz.

Behavior of smell and taste senses in people working with sewages and municipal wastes.

Źródło: – Pol. J. Environ. Studies., 2006, 15(2b) : 184-187, 4 tab., bibliogr. 13 poz., sum. Charakt. formalna: PA Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.366 27/34

 

27. M. Jadczak, M. Winiarski, I. Kantor, P. Rapiejko, D. Jurkiewicz.

Evaluation of hyperbaric oxygen therapy on hearing function in patients with sudden sensorineural hearing loss.

Źródło: – Pol. J. Environ. Studies., 2006, 15(2b) : 257-259, 2 tab., bibliogr. 8 poz., sum. Charakt. formalna: PA Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.366 28/34

 

28. K. Dżaman, M. Jadczak, P. Rapiejko, M. Barkowiak-Emeryk, B. Zielnik-Jurkiewicz.

Sodium hypochlorite impact on taste and smell senses.

Źródło: – Pol. J. Environ. Studies., 2006, 15(2b) : 188-190, 2 tab., bibliogr. 11 poz., sum. Charakt. formalna: PA Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.366 29/34

 

29. K. Dżaman, M. Jadczak, P. Rapiejko, A. Emeryk, B. Zielnik-Jurkiewicz.

Taste and smell perception changes in cigarette smokers.

Źródło: – Pol. J. Environ. Studies., 2006, 15(2b) : 191-195, 3 tab., bibliogr. 14 poz., sum. Charakt. formalna: PA Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.366 30/34

 

30. M. Jadczak, P. Rapiejko, A. Lipiec, K. Dżaman, D. Jurkiewicz.

Influence of air pollution on symptoms of seasonal allergic rhinitis and bronchial asthma.

Źródło: – Revista de Rhinologia, 2006, 6(1 : 6th SERIN EAACI (ENT Section) Meeting, February 9th-11th, 2006, Barcelona, Catalonia, Spain) : 28. Charakt. formalna: ZSZ 31/34

 

31. M. Jadczak, P. Rapiejko, K. Dżaman, D. Jurkiewicz.

Rhinitis symptoms caused by rubber gloves components.

Źródło: – Revista de Rhinologia, 2006, 6(1 : 6th SERIN EAACI (ENT Section) Meeting, February 9th-11th, 2006, Barcelona, Catalonia, Spain). : 50. Charakt. formalna: ZSZ 32/34

 

32. M. Jadczak, P. Rapiejko, A. Lipiec, K. Dżaman, D. Jurkiewicz.

Rhinitis symptoms caused by latex gloves.

Źródło: W: [Dwudziesty piąty] XXV Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Vienna, Austria, 10-14 June 2006 : Abstract Book. – Vienna, 2006 . – s. 320. Charakt. formalna: ZSZ 33/34

 

33. M. Jadczak, P. Rapiejko, A. Lipiec, K. Dżaman, D. Jurkiewicz.

Role of air pollution in symptoms of allergic rhinitis and bronchial asthma.

Źródło: W: [Dwudziesty piąty] XXV Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Vienna, Austria, 10-14 June 2006 : Abstract Book. – Vienna, 2006 . – s. 78. Charakt. formalna: ZSZ 34/34

 

34. P.Rapiejko, A.Lipiec, D.Jurkiewicz, B.Zielnik-Jurkiewicz, K.Dżaman, M.Jadczak.

Techniques of internasal drug use.

Źródło: W: [Dwudziesty piąty] XXV Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Vienna, Austria, 10-14 June 2006 : Abstract Book. – Vienna, 2006 . – s. 372. Charakt. formalna: ZSZ
 
 
 
      • Podziękowania Pacjentów

 

Oto kilka przykładowych operacji, które wykonał dr n. med. M. Jadczak.

(Fotografie poza zasłonięciem oczu nie były poddane obróbce w programach typu photoshop).