• flexsl03-szpitalny-04

  • flexsl03-szpitalny-02

  • flexsl03-szpitalny-03

  • flexsl03-szpitalny-05

  • flexsl03-szpitalny

Laryngektomia (operacja z zakresu krtani)

Zabieg laryngologiczny polegający na częściowym lub całkowitym wycięciu krtani. Jest to jedna z metod chirurgicznego leczenia raka krtani i raka gardła dolnego. Wycięcie krtani to poważna operacja, którą przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym. W zależności od stopnia zaawansowania oraz rodzaju nowotworu można wykonać laryngektomię częściową lub całkowitą. Laryngektomia częściowa jest to zabieg mniej radykalny i pozwala na zachowanie niektórych funkcjonalnych czynności krtani. W przypadku dużego stopnia zaawansowania wykonuje się zabieg całkowitego usunięcia krtani, tak by zwiększyć szanse powodzenia i skuteczności leczenia pooperacyjnego. Przed zabiegiem choremu wykonuje się tracheotomię a następnie przez otwór w tchawicy następuje intubacja.
Zabieg polega na odcięciu krtani od góry od nasady języka i gardła oraz od dołu od tchawicy. Podczas laryngektomii całkowitej usuwa się także kość gnykową z przestrzenią przednagłośniową. Pozostawione ściany gardła dolnego po odcięciu krtani zszywa się ze sobą a do przełyku zakłada się sondę odżywczą w celu wygojenia gardła. Przez około 10-14 najbliższych dni, przy braku powikłań pacjent otrzymuje półpłynny pokarm tylko przez sondę. Pozostały kikut tchawicy na stałe zszywa się ze skórą szyi tworząc przetokę zwaną tracheostomą. Jednoczasowo wykonuje się operację usunięcia węzłów chłonnych szyi – najczęściej obustronnie. Zakłada się dreny redona (drenaż) do rany pooperacyjnej. Średni okres pobytu w szpitalu to 12 – 14 dni.