Polityka Prywatności

1. ZAKRES ZASTOSOWANIA POLITYKI PRYWATNOŚCI

1.1. Niniejsza Polityka prywatności (”Polityka prywatności”) ma zastosowanie do serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem http://www.jadczak.com.pl/ (”Serwis”). W przypadku braku akceptacji Polityki prywatności, prosimy o niekorzystanie z Serwisu.

1.2. Serwis prowadzony jest przez Dr n. med. Marcina Jadczaka.

1.3. Polityka prywatności nie dotyczy innych stron internetowych niż wchodzące w skład Serwisu, nawet jeżeli informacje o nich lub odpowiednie odnośniki (linki) znajdują się w Serwisie. Dr n. med. Marcin Jadczak nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internetowych.

2. DANE OSOBOWE

2.1. Dr n. med. Marcin Jadczak szanuje prawo użytkowników do prywatności oraz dba ze szczególną starannością o ochronę ich danych osobowych.

2.2. Strona www.jadczak.com.pl stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników.

2.3. Jeżeli strona www.jadczak.com.pl zbiera dane osobowe użytkowników, zawsze informuje użytkowników o tym fakcie, a także o celu zbierania danych osobowych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych wymaga zgody użytkownika, www.jadczak.com.pl zwraca się o wyrażenie takiej zgody.

2.4. Administratorem danych osobowych zbieranych w Serwisie jest Dr n. med. Marcin Jadczak.

2.5. Witryna www.jadczak.com.pl zbiera i przetwarza następujące dane osobowe użytkowników: imię, nazwisko, adres do wysyłki, adres e-mail, numer telefonu.

2.6. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia oraz usunięcia. W celu realizacji tego prawa użytkownik powinien zwrócić się z odpowiednim żądaniem do Dr n. med. Marcina Jadczaka drogą mailową na adres: info@rclinic.pl lub telefoniczną pod numerem +48 22 828 94 88.

2.7. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia.

2.8. Podanie danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne.

2.9. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. ) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

3. COOKIES

3.1. Serwis wykorzystuje pliki Cookies.

3.2. Cookie (”Ciasteczko”) jest to plik z informacją zapisywany przez serwer www.jadczak.com.pl na komputerze użytkownika. Informację tę serwer www.jadczak.com.pl odczytuje w trakcie jednego połączenia się z Serwisem z tego komputera.

3.3. Korzystanie z Ciasteczek nie umożliwia pobierania jakichkolwiek danych osobowych użytkowników ani żadnych informacji poufnych z ich komputerów.

4. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

4.1. Dr n. med. Marcina Jadczak zastrzega sobie prawo do: wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, zmian zasobów Serwisu, a także modyfikacji lub nawet zakazu dostępu do Serwisu. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a użytkownicy Serwisu mogą, ale nie muszą być informowani o tym fakcie.