Opis

Odtworzenie grzbietu nosa przeszczepem z chrząstki małżowiny usznej.